Prawnicy

Poznaj prawników, którzy stworzyli szablony dostępne na tej stronie. Możesz skontaktować się z nimi w przypadku dodatkowych pytań prawnych dotyczących dokumentów, które utworzyłeś na naszej platformie.

Anna NOWAKOWSKA-ZDOLSKA

www.nmlex.pl

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie zdając egzamin sędziowski. Wykonuje zawód adwokata w ramach wpisu na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Od 2003 r. współpracuje z podmiotami rynku ubezpieczeniowego. W ramach swej dotychczasowej praktyki świadczyła pomoc prawną zarówno na rzecz zakładów ubezpieczeń, podmiotów wykonujących usługi na rzecz ubezpieczycieli oraz pośredników ubezpieczeniowych. Prowadziła nie tylko bieżącą obsługę tych podmiotów ale również reprezentowała je w postępowaniach przed organami nadzoru. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje ponadto zagadnienia związane z prawem pracy, ochroną danych osobowych czy relacjami przedsiębiorców z konsumentami. Posiada duże doświadczenie procesowe obejmujące m.in. sprawy pracownicze, ubezpieczeniowe czy o błędy medyczne.

W swojej dotychczasowej praktyce zarządzała pracą kilkuosobowego zespołu oraz koordynowała obsługę świadczoną na rzecz Klientów przez innych prawników.

Sylwia MUZAL

www.nmlex.pl

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Podyplomowego Studium Prawa Spółek Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

W ramach świadczonej pomocy prawnej specjalizuje się takich dziedzinach jak prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo autorskie i ochrony danych osobowych. Od początku swojej drogi zawodowej związana jest także z obsługą podmiotów leczniczych, ich zakładaniem, rejestrowaniem oraz wspieraniem w trakcie bieżącej działalności. Nadto posiada bogatą praktykę w prowadzeniu spraw sądowych oraz w prowadzeniu szkoleń wewnętrznych na rzecz obsługiwanych klientów, jak i zewnętrznych.

W ramach doświadczenia zawodowego świadczyła pomoc prawną zarówno jako prawnik wewnętrzny, jak również w ramach usług kancelarii prawnej, w której pracowała. Powyższe doświadczania pozwalają jej na zrozumienie wewnętrznych potrzeb klienta, przy jednoczesnym zapewnieniu obsługi prawnej w sposób właściwy dla kancelarii zewnętrznych.

Karolina JAROSZ

www.nmlex.pl

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła również stypendium na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Oviedo. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

W ramach pracy w kancelarii zapewnia obsługę klientów głównie w zakresie prawa cywilnego i prawa medycznego. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich we wszelkiego rodzaju sporach przed sądami powszechnymi i lekarskimi, jak również wspieraniu ich bieżącej działalności. Występowała jako prelegentka konferencji i szkoleń.

Dominika ŚWISTAK

www.nmlex.pl

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i ukończyła aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Stale współpracuje z Kancelarią od listopada 2015 r. Wykonuje czynności zastępstwa procesowego w sprawach handlowych oraz cywilnych, w tym w sprawach pracowniczych. Zajmuje się sporządzaniem i opiniowaniem dokumentów, w szczególności umów, wzorców umównych, regulaminów, procedur - w języku polskim oraz angielskim. Z ramienia Kancelarii odpowiedzialna jest za bieżącą obsługę prawną oddziału zagranicznego ubezpieczyciela oraz przedsiębiorcy organizującego świadczenia ubezpieczeniowe.

Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego organizowanej przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Bonn oraz absolwentka Akademii Arbitrażu organizowanej przez Europejskie Centrum Arbitrażu. Języki: angielski, niemiecki i francuski.